Sreda, novembar 2, 2022
POČETNA Oznake slava

Oznaka: glory

Ponoćne bitke protiv slavnih žetelaca iz kuće mog oca  

1
Danas ćemo se baviti Ponoćnim bitkama protiv Glory Harvesters Of My Father's House. 1. Petrova 5 vs 8-9 Budite oprezni i trijezni...

Molitveni bodovi za obnovu Božje slave i blagoslova

1
Danas ćemo se baviti Molitvenim tačkama za obnovu Božje slave i blagoslova. Obnoviti doslovno znači vratiti, vratiti i oporaviti,...

Molitvene tačke protiv moći koja odgađa manifestaciju slave

0
Danas ćemo se baviti molitvenim tačkama protiv sile koja odgađa manifestaciju slave. Božja obećanja su sigurna i valjana. The...

Molitveni bodovi za povrat izgubljene slave

1
Danas ćemo se baviti molitvenim tačkama da povratimo izgubljenu slavu. Svaki čovek stvoren na sliku Božiju ima slavu...

30 duhovnih ratnih molitava za izgubljenu slavu

1
Haggai 2: 9: 9 Slava ove druge kuće bit će veća od one prve, govori Gospod nad vojskama: i na ovom mjestu ...

120 molitvenih bodova za obnavljanje izgubljene slave

1
Jeol 2:25: 25 I vratit ću vam godine koje je pojeo skakavac, rak i gusjenica i glista, moj ...

30 molitvenih bodova za obnavljanje izgubljene slave

13
30 Molitvenih bodova za obnovu izgubljene slave Zaharija 10: 6: 6 I ojačat ću Judinu kuću, i spasit ću kuću ...