30 Molitve za otvorena vrata sa biblijskim stihovima

15
79687

Otkrivenje 3:8: Znam tvoja djela; evo, ja sam stavio pred tobom otvorena vrata, i niko ih ne može zatvoriti; jer imaš malo snage, i održao si riječ moju, i nisi se odrekao imena mog.

Bog je obećao otvorena vrata usluga i mnogo blagoslova za nas. Zato ćemo se uključiti u 30 molitvi za otvorena vrata sa biblijskim stihovima za držanje zavjeta. Stoga savjetujemo da molimo ove molitve sa svom iskrenošću i također šta možemo učiniti za Boga zauzvrat. Moramo naučiti da držimo svoje zavjete. Kada Bog otvori naša vrata blagoslova i čuda, izgledat će kao da sanjamo.

Život je pun izazova. U vrijeme velike potrebe i pritiska, mnogi ljudi padaju u očaj i u tom stanju mogu učiniti sve. Ponekad može biti samo „jednostavna“ laž da se izađe iz uskog ćoška ili obaveza koja se daje bez razmišljanja. Neki mogu ići do te mjere da rade stvari koje se graniče sa kriminalom. Suština je da niko ne želi ostati u lošoj situaciji i svako će učiniti sve što može da izađe iz nepoželjne situacije.

KINDLUČNO GLEDAJTE SVAKODNEVNOPRAYERGUIDE TV na YOUTUBE-u
PRETPLATITE SADA

Kršćani su također izloženi pitanjima života. S vremena na vrijeme dolaze na mjesta gdje se suočavaju s ozbiljnim izazovima. Oni, kao i drugi ljudi, imaju potrebe i velike pritiske. Jedna od stvari koje radimo u pokušaju da privučemo Božju pažnju ili u pokušaju da ga navedemo da odgovori na naše molitve je da damo zavjete. Zavet je svečano obećanje. To je sveto obećanje i s njim se kao sa savezom treba postupati sa svom ozbiljnošću i ne treba ga kršiti. Zahteva da oni koji se zavetuju drže veru u Boga i ispunjavaju svoje obećanje; jer Bog ozbiljno shvata zavete i uvek drži ljude njihovim zavetima (Pnz 23:21-23).


Jeftah je to shvatio i uprkos svom gubitku i bolu učinio je kako se zakleo i Bog mu je otvorio vrata čuda i blagoslova. Obećao je Bogu da će Mu žrtvovati sve što izađe iz njegove kuće u susret ako se u miru vrati iz bitke sa Amonovom djecom. U skladu sa ovim zavjetom, morao je žrtvovati svoju kćer. Hannah je u svojoj tuzi srca i u svom očaju da ima dijete i da izađe iz sprdnje obećala da će vratiti Bogu za Njegovu službu sina za kojeg se moli.

Vidimo da Hana u ovom stihu pokazuje potpunu vjernost Bogu u održavanju obećanja koje je dala. Jer kada je dijete odbilo od sise, donijela je dijete Eliju, rekla je: „Za ovo dijete sam se molila i Gospod mi je dao moju molbu koju sam tražila od Njega. Zato sam ga i ja pozajmio Gospodu, dokle god je živ, biće pozajmljen Gospodu.”
Svako Božje dete treba da nauči svetost. Niko ne treba da kaže Gospodu šta neće učiniti. Trebali bismo naučiti poštovati Boga i dati mu ono što smo se zavjetovali.

Ove molitve za otvorena vrata s biblijskim stihovima pomoći će vam da ojačate svoju vjeru dok se mučite u molitvama da biste vidjeli svoj san. Ne popuštajte, ništa ne funkcioniše samo od sebe, ako želite da vidite pozitivne promene u svom životu, morate preduzeti pozitivne korake, morate biti spremni da uspete fizički i duhovno. Fizički se morate pripremiti kroz obrazovanje i sticanje vještina, duhovno se morate opremiti kroz intenzivne molitve i proučavanje Biblije. Dok obavljate ovu molitvu za otvorena vrata i biblijski stihovi danas će svaka gora pred vama pobjeći u Isusovo ime

30 biblijskih stihova za otvorena vrata

Evo 30 biblijskih stihova za otvorena vrata, dok se bavite molitvama kako biste proučavali biblijske stihove kako biste upoznali Božji um u vezi sa vašim situacijama. Proučite ih, meditirajte o njima, molite se s njima i Bog će intervenirati u vaše situacije u Isusovo ime.

1). Otkrivenje 3:8:
8 Znam za tvoja djela: evo, postavio sam pred tebe otvorena vrata i niko ih ne može zatvoriti; ti imaš malo snage i držiš moju riječ, a nisi zatajio moje ime.

2). 1. Korinćanima 16:9:
9 Jer su mi se otvorila velika vrata i djelotvorna i mnogo je protivnika.

3). 2. Korinćanima 2:12:
12 Nadalje, kad sam došao u Troas da propovijedam Kristovo evanđelje, i Gospodina su mi se otvorila vrata,

4). Kološanima 4:3:
3 i Vital se moli za nas da nam Bog otvori vrata za izgovoreno Kristovo otajstvo, za koje sam i ja vezan:

5). Otkrivenje 3: 7-8:
7 A anđelu crkve u Filadelfiji napiši; To govori sveti, istinit, tko ima ključ Davidov, onaj koji otvara, i niko ne zatvara; i zatvori, a nitko ne otvara; 8 Znam za tvoja djela; evo, postavio sam pred tebe otvorena vrata i niko ih ne može zatvoriti; ti imaš malo snage i držiš moju riječ, a nisi zatajio moje ime.

6). Otkrivenje 3:20:
20 Evo, stojim pred vratima i kucam: ako itko čuje moj glas i otvorim vrata, ući ću k njemu, i večeram s njim, a on sa mnom.

7). Filipljanima 2:13:
13 Jer Bog je taj koji radi u vama i na volji i na vršenju dobrog zadovoljstva.

8). Izaija 22:22:
22 Ključ Davidove kuće ću položiti na njegovo rame; pa će se otvoriti i niko se neće zatvoriti; i zatvori se i niko se neće otvoriti.

9). Ivan 10:9:
9 Ja sam vrata: ako ja uđem bilo ko, spasit će se, ući će i izaći i naći pašnjak.

10). 1. Ivanova 4: 18:
18 Nema straha u ljubavi; ali savršena ljubav Casteth od straha: jer strah bijaše muke. A ko se boji nije savršen u ljubavi.

11). Djela 14:27:
27 Kad su došli i zajedno sakupili crkvu, uvežbavali su sve što je Bog učinio s njima i kako je poganima otvorio vrata vjere.

12). Dela 16: 6-7:
6 Sada kad su prošli kroz Frizgiju i područje Galatije, a Duhu Svetomu bilo zabranjeno da propovijedaju riječ u Aziji. 7 Nakon što su došli u Misiju, pokušali su ući u Bithynia, ali Duh ih nije trpio.

13). Dela 16: 1-40:
1 Zatim je došao u Derbe i Listre; i gle, jedan učenik bio je ondje zvan Timotej, sin neke žene, Židovke, i vjerovao je; ali njegov je otac Grk: 2 O čemu su dobro izvještavala braća koja su bila u Lystri i Ikoniju. 3 On bi Paul trebao izaći s njim; uzeli su ga i obrezali zbog Židova koji su bili u tim odajama, jer su znali sve da je njegov otac Grk. 4 I dok su prolazili gradovima, izdali su im uredbe kojima su se držali, koji su bili zaređeni od apostola i staraca koji su bili u Jeruzalemu. 5 I tako su i crkve osnovane u vjeri, i povećavale se iz dana u dan. 6 Sada kad su prošli kroz Frizgiju i područje Galatije, a Duhu Svetomu bilo zabranjeno da propovijedaju riječ u Aziji. 7 Nakon što su došli u Misiju, pokušali su ući u Bithynia, ali Duh ih nije trpio. 8 I prolazeći Mysije sišli su u Troas. 9 I noću se Pavlu pojavila vizija; Stajao je čovjek iz Makedonije i molio ga govoreći: Dođite u Makedoniju i pomozite nam. 10 I nakon što je ugledao viziju, odmah smo se trudili da uđemo u Makedoniju, sabrajući se da nas je Gospodin pozvao da im propovijedamo evanđelje. 11 Stoga smo se izgubili od Trose i došli ravno pravcem prema Samothraciji, a sutradan prema Neapolisu; 12 I odatle do Filipa, koji je glavni grad tog dijela Makedonije, i kolonija: i mi smo bili u tom gradu koji smo boravili određene dane. 13 A u subotu smo izašli iz grada rijeke, gdje se nije molila molitva; a mi smo sjeli i razgovarali sa ženama koje su tamo pribjegle. 14 A jedna žena po imenu Lidija, prodavačica ljubičice, grada Tijatira, koja se klanjala Bogu, čula nas je: čije je srce Gospodin otvorio, da je prisustvovala onome što se govorilo o Pavlu. 15 A kad je bila krštena i ukućana, molila nas je govoreći: "Ako ste me osudili kao vjernog Gospodinu, uđite u moju kuću i tamo ostanite. I ona nas je ograničila. 16 I dok smo išli na molitvu dočekala nas je jedna damica, opsjednuta duhom proricanja, koja je donijela njene gospodare mnogo koristi tako što su nasrnuli: 17 Isti je slijedio Pavla i nas, i plakao govoreći: Ovi ljudi su sluge najvišeg Boga koji nam je pokazao put spasenja. 18 I to je radila mnogo dana. Pavao se, ožalošćen, okrenuo i rekao duhu, zapovijedam ti u ime Isusa Krista da izađeš iz nje. I izašao je istog sata. 19 A kad su njezini gospodari vidjeli da nestaje nade u njihovu dobitak, uhvatili su Pavla i Silu i odvukli ih na tržnicu vladarima, 20 I povede ih pred magistratima govoreći: Ovi ljudi, što su Židovi, stvaraju velike probleme naš grad, 21 I učite običaje, koji za nas nisu zakoniti, niti promatrati, bili Rimljani. 22 I mnoštvo se skupilo protiv njih; a sudije razdijeli odjeću i zapovjede da ih pobiju. 23 A kad bi na njih položili mnogo pruga, bacili su ih u zatvor i naložili zatočeniku da ih čuva na sigurnom: 24 Ko je primio takvu optužbu, gurnuo ih je u unutarnji zatvor i brzo stavio noge u zalihe. 25 I u ponoć Paul i Silas su se molili i pjevali Bogu, a zarobljenici su ih čuli. 26 I iznenada se dogodio veliki potres tako da su se zatresli temelji zatvora; odmah su se sva vrata otvorila i svačiji su se osvobodili. 27 A čuvar zatvora budi se iz sna i gledajući otvorena vrata zatvora, izvuče svoj mač i ubio bi se, pretpostavljajući da su zarobljenici pobjegli. 28 Pavao je plakao promuklim glasom govoreći: Ne činite sebi zlo, jer svi smo ovdje. 29 Tada je pozvao svjetlo, upao i dođoh drhćući, pao je pred Paulom i Silu, 30 I izveo ih i rekao: Gospodo, što moram učiniti da se spasim? 31 Oni rekoše: "Vjerujte u Gospoda Isusa Krista, spasit ćete se i kuću svoju. 32 I rekli su mu riječ Gospodnju i svima koji su bili u njegovoj kući. 33 Uze ih isti čas u noć i opere im pruge; i kršten je, on i svi njegovi, odmah. 34 Kad ih je uveo u svoju kuću, stavio je meso pred njih i obradovao se, vjerujući u Boga svom svojom kućom. 35 A kad je bio dan, sudije poslaše sluge govoreći: "Pustite te ljude." 36 A upravitelj zatvora reče Pavlu ovo govoreći: Poslanici su te pustili da te puste; sada, odlazite i idite u miru. 37 Pavao im reče: "Tukli su nas otvoreno bez osuđivanja, bili Rimljani, i bacili nas u zatvor; i sad nas lično tjeraju? nay istinski; ali neka dođu sami i dovedu nas van. 38 I sluge su ovim riječima rekli magistratima; i uplašili su se kad čuše da su Rimljani. 39 I dođoše ih, pozvaše ih, izvedoše i požele da odu iz grada.

14). Izreke 3: 5-6:
5 Pouzdajte se u Gospoda svim srcem; i ne oslanjajte se na svoje razumjevanje. 6 U svim svojim putevima prepoznajte ga i on će usmjeriti vaše putove.

15). Otkrivenje 3:7:
7 A anđelu crkve u Filadelfiji napiši; To govori sveti, istinit, tko ima ključ Davidov, onaj koji otvara, i niko ne zatvara; i zatvori, a nitko ne otvara;

16). 1. Ivanova 3: 8:
8 Tko čini grijeh, vrag je; jer đavo od početka griješi. U tu se svrhu očitovao Božji Sin da uništi djela đavla.

17). Otkrivenje 4:1:
1 Poslije toga pogledah, i evo, otvoriše se vrata na nebu; i prvi glas koji sam čuo bio je kao da truba razgovara sa mnom; koji je rekao: Dođite ovamo i prikazat ću vam stvari koje moraju biti u nastavku.

18). Filipljanima 4:13:
13 Mogu sve kroz Krista koji me jača.

19). Psalam 23: 1-6:
1 Gospod je moj pastir; Ne želim. 2 Natjera me da ležim na zelenim pašnjacima: vodi me pored mirnih voda. 3 Obnavlja mi dušu: vodi me putovima pravednosti radi svog imena. 4 A premda hodam dolinom sjene smrti, zla se neću bojati; jer ti si sa mnom; tvoj štap i tvoje osoblje me tješe. 5 Pripremi mi stol pred mojim neprijateljima: mazi mi glavu uljem; moja se čaša prevrnula. 6 Doista, dobrota i milost će me pratiti kroz sve dane moga života; i prebivat ću u kući Gospodinovoj zauvijek.

20). 1. Korinćanima 10:13:
13 Nema vas iskušenja, nego onoga što je uobičajeno za čovjeka; ali Bog je vjeran, koji neće trpjeti da vas iskuše iznad onoga što ste sposobni; ali sa iskušenjem će načiniti i bijeg da biste to mogli podnijeti.

21). 1. Korinćanima 16: 8-9:
8 Ali boraviću u Efezu sve do Pedesetnice. 9 Jer su mi se otvorila velika vrata i djelotvorna i mnogo je protivnika.

22). Ivan 10:7:
7 Tada im Isus ponovo reče: Zaista, zaista, kažem vam, ja sam vrata ovce.

23). Postanak 4:7:
7 Ako dobro postupiš, nećeš biti primljen? a ako vam nije dobro, grijeh laže na vratima. Tebi će biti njegova želja i ti ćeš vladati nad njim.

24). Matej 7: 7-8:
7 Pitajte, i dat će vam se; tražite i naći ćete; Kucaj, i otvorit će ti se: 8 Jer, svaki koji pita, prima; a tko traži, nalazi; i onome ko kuca otvoriće se.

25). Matej 6:6:
6 Ali kad molite, uđite u svoj ormar i kad zatvorite vrata, molite se svome Ocu koji je u tajnosti; a Otac tvoj koji vidi u tajnosti, javno će te nagraditi.

26). 1. Solunjanima 5:11:
11 Zato se tješite i gradite jedan drugoga, kao i vi.

27). Psalam 113:9:
9 On stvori neplodnu ženu da čuva kuću i da bude radosna majka djece. Hvalite Gospodina.

28). Jevrejima 11: 6:
6 Ali bez vjere nemoguće mu je ugoditi, jer onaj koji dolazi k Bogu mora vjerovati da je on i da je nagrađivač onih koji ga marljivo traže.

29). Ivan 3:16:
16 Jer je Bog tako ljubio svijet da je dao svoga jedinorođenog Sina da onaj ko vjeruje u njega ne propadne, već da ima život vječni.

30). Matej 7:7:
7 Pitajte, i dat će vam se; tražite i naći ćete; Kucaj i otvoriće ti se:

 

30 Molitve za otvorena vrata

1. Oče, zahvaljujem vam na vašoj milosti prema mom životu, jer zbog vaše milosti nisam konzumirana, hvala vam oče u Isusovo ime.

2. O Gospodine, upamti me dobro i otvori mi knjigu sjećanja u Isusovo ime.

3. Otkazujem i raspršim sve demonske aktivnosti u mom životu, u ime Isusovo.

4. Vraćam štetu koju sam nanio svom životu od rođenja u Isusovo ime.

5. Zatvaram sva vrata kroz koja đavao uđe da bi me mučio u mom životu, u Isusovo ime.

6. O Gospodine, vrati Isus izgubljene godine mog života u Isusovo ime.

7. U ime Isusovo vraćam svaku teritoriju koju neprijatelj drži u životu.

8. Izbijam i izbacujem se iz bilo kojeg zlog zatvora, u ime Isusovo.

9. Svaka temeljna nemoć, odstupi od mog života, u Isusovo ime.

10. kraljit ću kao kralj nad svojim okolnostima, u ime Isusovo.

11. Neka svako zlobno porodično prokletstvo bude uništeno u mom životu, u Isusovo ime.

12. Pomozi mi Gospodine da prepoznam tvoj glas u Isusovo ime.

13. Gospodine, otvori oči mog razumijevanja u Isusovo ime

14. Odbacujem svaki teret brige, u ime Isusovo.

15. Odbijam biti zaokupljen zlim mislima, u ime Isusovo.

16. Bacio sam svaku blokadu puta skrivajući svoj napredak, u Isusovo ime.

17. Neka moja duhovna klima pošalje strah u logor neprijatelja, u ime Isusovo.

18. O Gospodine, oslobodi me zlih riječi i zlih tišina u Isusovo ime

19. Svaka moć čarobnjaštva dodijeljena mom životu i braku primi grom i svjetlo Boga u ime Isusovo.

20. Oslobađam se svakog nasljeđenog ropstva, u ime Isusovo.

21. Oslobađam se sebe od bilo kojeg problema prenesenog u moj život iz utrobe, u ime Isusovo.

22. Kršim se i oslobađam se svakog nasljeđenog zlog saveza, u ime Isusovo.

23. Ja se razbijam i oslobađam se svakog naslijeđenog zlog prokletstva, u ime Isusovo.

24. Oslobađam se svake nasljedne bolesti, u Isusovo ime.

25. Neka Isusova krv ispravi svaki naslijeđeni kvar na mom tijelu, u ime Isusovo.

26. U ime Isusovo, razbijam svaku kletvu odbacivanja iz maternice ili nelegitimnosti koja bi mogla biti u mojoj porodici, deset deset generacija sa obje strane porodice.

27. Odbacujem i odričem se svakog ređenja „zakašnjenja u dobroti“, u ime Isusovo.

28. Preuzimam vlast i naređujem vezivanje svakog snažnog radnika u svakom odjelu mog života, u ime Isusovo.

29. Oče, zahvaljujem ti što si mi otvorio vrata mogućnosti da se nečovjek ili đavao mogu zatvoriti u Isusovo ime

30. Hvala tebi što si mi odgovorio na moje molitve.

 

KINDLUČNO GLEDAJTE SVAKODNEVNOPRAYERGUIDE TV na YOUTUBE-u
PRETPLATITE SADA

15 KOMENTARI

  1. Bog vas blagoslovio, gospodine, što ste našu generaciju izveli u carstva duha za nadnaravni život u Kristu Isusu, hvala vam gospodine.Martins O.

  2. Hvala svećeniku najviših na popuštanju duhu Božjem stavljajući ovu smjernicu molitava po Božjoj riječi, vjerujem da ću biti blagoslovljen.

  3. Ovo mi je služenje bilo blagoslov. Jesam li mladi sluga Božji u rastućoj službi. Imao sam izazova, ali svaki put kad trčim za Googleom, Duh Sveti vodi me do Vodiča za svakodnevnu molitvu.

  4. Zahvaljujem svom Bogu što sam pronašao svoju silu u ovoj ploči od ja sam i znam da kroz ove molitve otkrivam da idem dug put i moja vrata i sve moje željene godine je Ben oporavio u tvoje moćno ime našeg Gospodina Isusa Krista amen

  5. Zahvalan sam Bogu, Svetom Duhu što me je doveo do ovih molitvenih smjernica i biblijskih stihova na koje nikad nisam pomislio.. Trenutno prolazim kroz mnoge padove u svom životu, ali Božje riječi i planovi za moje život je jedina stvar koja me održava. Pozivam sve tamo da ne odustaju bez obzira kroz šta prolazite jer ono što Bog ne može učiniti ne postoji
    On će sigurno napraviti put...

Ostavite odgovor

Unesite svoj komentar!
Unesite svoje ime ovde

Ova stranica koristi Akismet kako bi smanjila neželjenu poštu. Saznajte kako se podaci vašeg komentara obrađuju.