100 molitvenih bodova za žene

Datum:

Podijeli objavu:

Proverbs 31:30 Dobroća je varljiva, a ljepota uzaludna; ali žena koja se boji Jahve bit će hvaljena.

Danas ćemo gledati 100 molitvenih tačaka za žene. Ove molitvene točke omogućit će ženama širom svijeta da se učinkovito mole za sebe i za svoje voljene. Žena koja se boji Boga mora biti žena koja se moli. Svaka žena koja želi vidjeti moćnu Božju ruku u svom životu mora biti žena molitva. Mnogo žena je vidljivo u nekom drugom obliku. mogu se samo ciljati molitve za prevladavanje đavla. Ovih 100 molitvenih tačaka za žene pokriva mnoga područja u kojima naše žene trebaju molitve. Dok danas obavljate ove molitve, vaš dom će biti proglašen Isusovim imenom

Mnogo žena u svijetu danas se suočava s užasnim izazovima u svom životu, neke se bore u braku, neke u poslu, neke u zdravlju itd. Žene su nosioci tereta, sposobne su da nose teret svojih greške ljudi. Našim ženama su sada potrebne molitve više nego ikad prije. Ove molitvene tačke za žene osnažit će naše žene da se ustanu i mole. Kao žena, nije me briga sa kojim izazovom se susrećete, morate ustati i moliti svoj put ka uspjehu, u životu morate razgovarati s vragom i reći da je dovoljno. Ne dozvolite da đavo odnese od vas ono što vam je Bog dao. Morate biti žena koja je savladala čin odupiranja vragu na oltaru molitve. Ustanite i molite se nad svojim brak, tvoj bračna sudbina, vaš muž, tvoj djecai vašu karijeru / posao. Dok obavljate ove molitvene poglede, vidim vas kako mijenjate nivo u Isusovu imenu.

KINDLUČNO GLEDAJTE SVAKODNEVNOPRAYERGUIDE TV na YOUTUBE-u
PRETPLATITE SADA

Molitveni poeni

Ispod su snažne molitvene tačke za žene:


Molitve za bračnu sudbinu

1. O ti koji smetaš moj Izrael, moj Bog će vam smetati danas, u ime Isusovo.

2. Ti kišo blagoslova, padaj na moju bračnu sudbinu u ime Isusovo.

3. Magneti ljubavi, padaju na moju bračnu sudbinu, u ime Isusovo.

4. Svaka sila duhovnog mirovanja koja radi protiv mog života umire, u ime Isusovo.

5. O Gospodine, neka se božanska ljepota naseli u mom životu, u ime Isusovo.

6. Zli blizanac zamijenjen u duhu, umri, u ime Isusovo.

7. Zli duhovni roditelji, umirite, u ime Isusovo.

8. O Bože, učini moj život čuđenjem mojih neprijatelja, u Isusovo ime.

9. Prije nego što pijetao zavija, pustite da se u ime Isusovo nad mojim životom podigne bračno sunce.

10. O Bože, daj mi mog Boga zaređenog supružnika u ime Isusovo.

11. Svaka kaveza porodičnog čarobnjaštva, koja djeluje protiv mog braka, sada će biti uništena u Isusovo ime.

12. Sotonske supstitucije, odlazite iz mog života, u ime Isusovo.

13. Gospode, neka se moj partner koji je dao Bogu pojavi vatra, u ime Isusovo.

14. Strelice trajne usamljenosti, izlaze iz mog života sada, u ime Isusovo.

15. Gospode, odbacujem svaku razmjenu zla i prijenos zla u mom životu, u ime Isusovo.

16. Duše Sveti, ustani i sredi moj život za proboje, u Isusovo ime.

17. Svaka sotonska duhovna vjenčanica i prstenje, uništite sada !!! u ime Isusovo.

18. Snaga zlog braka, umri, u ime Isusovo.

19. Svi nepomični prijatelji tame u mojoj porodici, budu izloženi i osramoćeni u ime Isusovo.

20. O Bože, ustani i potoni sav moj faraon griješi Crveno more, u ime Isusovo.

Molitve za moj brak

1. Oče, zahvaljujem vam jer znam da ćete intervenirati u moj brak kroz ove molitvene točke u Isusovo ime.

2. U ime Isusa uništavam sve što će sada stajati između mene i moje molitve.

3. Milost da se molim do točke proboja u mom braku, pada na mene sada, u ime Isusovo.

4. Gospodine Isuse, pozivam Te da mi pomogneš u svakoj teškoj situaciji u mom braku.

5. Sva moja bračna svojstva, na koja je sjedila čudna žena, povlačim ih, u ime Isusovo.

6. povlačim mir, harmoniju, jedinstvo, ljubav i kontinuitet između svoga muža i čudne žene, u ime Isusovo.

7. Gospode Isuse, neka se sada privede kraju i neobična ljubavna veza između mog muža i bilo koje čudne žene !!! U ime Isusovo.

8. povlačim naklonost svog muža od čudne žene u Isusovo ime.

9. Stojim protiv svake moći poligamije, u ime Isusovo.

10. Sve duhovne zle strijele ispaljene od nepoznate žene trenutno u mom braku, oslobodite se mog braka i vratite se svom pošiljatelju, u ime Isusovo.

11. Pustite zbunjenost svake čudne žene koja se mili protiv mog braka.

12. Neka nepovratna podjela bude između mog muža i one čudne žene / muškarca u Isusovo ime.

13. Bože Anđeo, idi odmah i prekini vezu između mog muža i čudne žene u Isusovo ime.

14. Svaka čudna žena koja se miluje protiv mog braka, primi sud Božji u ime Isusovo.

15. Poništavam svaku zlu presudu koja je protiv mene u mom braku, u ime Isusovo.

16. Neka se sve prepreke u ispoljavanju moje obnove u mom pravom domu odvoje od mene i mog braka, u Isusovo ime.

17. Lav iz Judeje, pojedi svaki lažni lav čudne žene koja urla protiv mog braka, u ime Isusovo.

18.Triba i vatra Božja, počni se raspršiti na dijelove, svako uporište čudne žene u srcu moga muža, u Isusovo ime.

19. Vi demoni koji podstiču odnos između mog muža i bilo koje neobične žene, budite nemoćni i bićete pečeni u vatri Božjoj, u ime Isusovo.

20.Angeli živoga Boga, u potpunosti ispraznite ljubav čudne žene

Molitve za mog muža

1). Oče, zahvaljujem ti što si mi dao Isusovog zgodnog muža u Isusovo ime.

2). Oče, molim za tvoje preplavljeno milosrđe nad mojim ljubljenim mužem u Isusovo ime.

3). Pokrivam svog muža krvlju Isusa, u Isusovo ime

4). Okružujem muža vatrom u Isusovo ime

5). Svaki koji traži život moga muža bit će uništen u ime Isusovo

6). Danas odlučujem da nijedno oružje napravljeno protiv mog muža neće uspijevati u Isusovo ime.

7). Svaki zli agent iz morskog svijeta koji pokušava zavesti mog muža, sada u Isusovo ime puštam vatru Božju na vama.

8). Razbacajem vatrom svaku zlu bandu protiv svog muža u Isusovo ime.

9). I dec! Totalna su sljepoća za svaki duh praćenja, nadgledanje napretka mog muža u Isusovo ime

10). Svaki neprijatelj napredovanja mog muža postat će stalna sramota u Isusovo ime

11). Oče, izbavi mog muža od preljuba u Isusovo ime.

12). Oče, izbavi mog muža od formacije u Isusovo ime

13). Oče, izdaj mog muža iz duha liste u Isusovo ime.

14). Oče, izdaj mog muža iz filmova za odrasle u Isusovo ime

15). Oče, vrati mi ljubav u moju obitelj u Isusovo ime.

16). Uhapsite mog muža i oslobodite ga zauvijek na Isusovo ime

17). Oče, štiti mog muža od seksualno prenosivih bolesti u Isusovo ime.

18). Zapovjedim da se aktivnosti otpadnika okončaju u životu moga muža u Isusovo ime.

19). Oče, napuni srce moga muža svojom ljubavlju u Isusovo ime.

20). Hvala ti Isuse što si mi odgovorio na moje molitve

Molitva za izbavljenje

1. Hvala Bogu na njegovoj silnoj moći da spasi do krajnje moći, za Njegovu moć da izbavi iz bilo kojeg oblika ropstva.

2. Ispovjedite svoje grijehe i one svojih predaka, posebno one grijehe povezane sa zlim silama i idolatrijom.

3. Pokrivam se Isusovom krvlju.

4. Gospode, pošalji svoju sjekiru vatru u temelj moga života i uništi svaku zlu plantažu u njoj.

5. Neka Isusova krv izbaci iz mog sistema svako naslijeđeno sotonsko ležište, u ime Isusovo.

6. Oslobađam se sebe od bilo kojeg problema prenesenog u moj život iz utrobe, u ime Isusovo.

7. Kršim se i oslobađam se svakog nasljeđenog zlog saveza, u ime Isusovo.

8. Slomim se i oslobađam se svakog naslijeđenog zlog prokletstva, u Isusovo ime.

9. Zapovijedam svim utemeljiteljskim pripadnicima koji su vezani za moj život da budu paralizirani u ime Isusovo.

10. Otkazujem posljedice bilo kojeg zlog lokalnog imena vezanog za moju osobu, u ime ako je Isus.

11. Slomim se i oslobađam se svakog oblika demonskog čaranja, u ime Isusovo.

12. Neka se Isusova krv prolije u moju krvnu posudu.

13. Gospode Isuse, uđi u svaku sekundu mog života; izbavi me tamo gdje mi treba izbavljenje, izliječi me tamo gdje trebam iscjeljenje i preobrazi me tamo gdje trebam transformaciju.

14. Neka Isusova krv ukloni neprogresivne etikete sa svakog aspekta mog života.

15. Gospode, obnovi pravi duh u meni.

16. Gospode, zapalite moj poziv vatrom svojom.

17. Gospode, postavi mi svetu osobu.

18. Gospode, neka mi pomazanje prema svom duhovnom i fizičkom životu padne na mene.

19. Gospode, neka pomazanje Svetim Duhom razbije svaki jaram zaostalosti u mom životu.

20. Vatra Sveti Duh, zapali me na slavu Božju.

Molitve za moju djecu

1. Oče, hvala djeci vaše je nasljeđe i nagrada u Isusovo ime.

2. Oče, pokrivam svoju djecu krvlju Isusa

3. Oče, naredi korake sve moje djece u pravom smjeru u životu u Isusovo ime

4. Oče, neka Gospodin anđeo uvijek zaštiti moju djecu od opasnosti u Isusovo ime

5. Oče, neka tvoja mudrost počiva na mojoj djeci u Isusovo ime

6. Oče, uhapsite ih kao vašeg uhapšenog Šaula koji je u Isusovo ime poznat kao Paul.

7. Koristite moju djecu snažno za svoju veliku svrhu u Isusovo ime

8. Oče, ne vodite moju djecu u iskušenje, nego ih izbavite od svakog zla u Isusovo ime

9. Oče, odvajam svoju djecu od svakog bezbožnog utjecaja u Isusovo ime

10. Oče, neka tvoja milost prevlada nad presudom u životu moje djece u Isusovo ime.

11. Otac je izbavio moju djecu od grijeha u Isusovo ime.

12. Oče, molim za spasenje sve svoje djece, postanite grubim putem do pronalaska Isusa u Isusovo ime

13. Oče, ja stvaram zbrku između svoje djece i bilo kakav sotonistički uticaj u tamošnjem životu u Isusovo ime.

14. Oče, ako je moje dijete sotonistički utjecaj na drugu djecu, odvoji ga od te nevine djece i dostavi ga za mene u Isusovo ime.
15. Otac me izbavi iz formacije

16. Otac me izbavi iz preljuba

17. Otac je spasio moje dijete od krađe

18. Otac je spasio moje dijete od pušenja

19. Otac je izbavio moje dijete od laganja.

20. Otac je spasio moje dijete od ovisnosti o drogama

Hvala ti Isuse.

KINDLUČNO GLEDAJTE SVAKODNEVNOPRAYERGUIDE TV na YOUTUBE-u
PRETPLATITE SADA
Pastor Ikechukwu Chinedum
Pastor Ikechukwu Chinedumhttps://everydayprayerguide.com
Moje ime je pastor Ikechukwu Chinedum, ja sam Božji Čovek, Koji je strastven za Božji pokret u ovim poslednjim danima. Vjerujem da je Bog opunomoćio svakog vjernika čudnim redom milosti da manifestira snagu Duha Svetoga. Vjerujem da nijedan kršćanin ne smije biti tlačen od strane đavola, mi imamo Moć da živimo i hodamo u vlasti kroz Molitve i Riječ. Za dodatne informacije ili savjetovanje, možete me kontaktirati na everydayprayerguide@gmail.com ili me kontaktirati na WhatsApp i Telegram na +2347032533703. Također ću vas rado pozvati da se pridružite našoj Moćnoj molitvenoj grupi 24 sata na Telegramu. Kliknite na ovu vezu da se pridružite sada, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ. Bog te blagoslovio.

3 KOMENTARI

Ostavite odgovor

Unesite svoj komentar!
Unesite svoje ime ovde

Ova stranica koristi Akismet kako bi smanjila neželjenu poštu. Saznajte kako se podaci vašeg komentara obrađuju.

Čitaj više

Najnoviji članak

Facebook

Povezani članci

Molitvene tačke za duhovno preporod i duhovno buđenje

Danas ćemo se baviti Molitvenim tačkama za duhovno preporod i duhovno buđenje. Da li doživljavate duhovno...

MFM molitvene točke za zaštitu

Danas ćemo se baviti MFM molitvenim tačkama za zaštitu. Sastavili smo listu MFM...

Apostol Joshua Selman Ponoćne molitve

Danas ćemo podijeliti Poene za ponoćnu molitvu apostola Joshue Selmana. Apostol Joshua Selman je jedan od...

MFM Molitveni bodovi za oslobađanje

Danas ćemo se baviti MFM molitvenim tačkama za oslobađanje. Da li patite od zavisnosti ili snažnog uticaja...