50 Poticanje biblijskih stihova

2
37334
Poticanje biblijskih stihova

Psalam 119: 105:

Tvoja reč je svetiljka mojim nogama i svjetlost na moj put.

Danas je riječ o ohrabrenju. Danas ćemo proučavati ohrabrujuće biblijske stihove. Ovi biblijski stihovi podići će naše duhove dok prolazimo životnim putem. Potrebno je znanje da bismo se u životu oslobodili, a riječ Božja izvor je svih znanja. Da li se suočavate sa bilo kakvim obeshrabrujućim izazovima u životu? Osjećate li se kao odustati ili predati? Mislite li da je nestala sva nada i da ne možete postići daljnji napredak u životu? Ako je vaš odgovor na bilo koje od ovih pitanja da, onda se radujte, jer će ovi ohrabrujući biblijski stihovi vratiti život vašem duhu, podići će vaš nada i otvori oči za rješenje svojih izazova.


Nova knjiga pastora Ikechukwua. 
Dostupan sada na Amazonu

Riječ Božja je svjetiljka našim stopalima, usmjerava nas, vodi nas i upućuje. To nam podiže raspoloženje i pokazuje nam put iz svake tegobe u kojoj se nalazimo. Svrha ovih ohrabrujućih biblijskih stihova je da vam pomognu da se krećete kroz svoje kušnje kroz riječ Božju. Sve stvari koje će vam ikada trebati da to učinite u životu možete pronaći u Božjoj riječi. Biblija je sveobuhvatna knjiga mudrosti koja donosi rješenje svih poznatih i nepoznatih problema. Moja molitva za vas je ova, dok danas proučavate ove ohrabrujuće biblijske stihove, neka vam Bog otvori oči da vidite šta on govori u Isusovo ime.

5 razloga zašto nam treba ohrabrivanje biblijskih stihova

1). Rasti u milosti: Djela 20:32, govori nam da Božja riječ ima sposobnost da nas izgradi. Što više proučavamo riječ, jači postajemo duhovno.

2). Za unutrašnju snagu: David se u Gospodinu ohrabrio kroz mnoge psalme u Bibliji, vidimo da to u Psalmu 27, Psalmu 103 i mnoštvu drugih psalama. Ohrabrenje dovodi do unutarnje snage. Riječ Božja je jedini izvor unutarnje snage.

3). Kako bismo poboljšali našu vjeru: Božja riječ je poticaj vjere, kada proučavate ove ohrabrujuće biblijske stihove, ona će vam izgraditi vjeru i nastaviti vas kao dijete Božje. Riječ Božja gorivo je koje gradi vašu vjeru.

4). Za duhovni rast: 1 Petar 2: 2, govori nam da bismo trebali poželjeti iskreno mlijeko riječi Božje da bismo tamo rasteli. Riječ Božja naša je duhovna hrana, što je više proučavamo, to više duhovno rastemo. Potrebno je duhovno robusnog vjernika da prebrodi izazove života.

5). Za Fresh Fire: Riječ Božja je poput vatre za naš duh. Ovi ohrabrujući biblijski stihovi podići će vaš duh. Kad se vaš Duhovnik napuni riječju, postajete nezaustavljivi.

POTPUNO BIBLIJSKE VERE

1). 2. Timoteju 1: 7:
Za Bog nam nije dao duh straha; ali snage, i ljubavi, i zdravog uma.

2). Filipljanima 4:13:
Ja mogu učiniti sve stvari kroz Hrista što me strengtheneth.

3). Efežanima 6:10:
Na kraju, moja braćo, biti jak u Gospodu, i moć svom snagom.

4). Efežanima 3:16:
To će vam dati, prema bogatstvu njegove slave, da se ojača sa snagom njegova Duha u unutarnjem čovjeka;

5). 2. Korinćanima 12:9:
A on mi reče: "Dovoljna ti je moja milost, jer se moja snaga savršava u slabosti." Stoga ću se najradije pohvaliti svojim nemoćima da sila Hristova počiva na meni. 12:10 Stoga se radujem nemoćima, prijekorima, potrebama, progonima, nevoljama za ime Hrista: jer kad sam slab, onda sam i jak.

6). 2. Korinćanima 4:16:
Zbog čega se ne onesvestimo; ali iako naš vanjski čovjek propada, ipak se unutrašnji čovjek obnavlja iz dana u dan.

7). Dela 1: 8:
Ali vi ćete primiti moć, nakon toga će vam dati Sveti Duh, i vi ćete biti svedoci mene iu Jerusalimu iu svim Judejama, u Samariji i do krajnjeg dela zemlje.
8). Marko 12:30:
I ti ćeš ljubiti Gospoda, Boga svoga, svim svojim srcem, svom dušom svojom, svim svojim umom i svom snagom. To je prva zapovijed.

9). Matej 19:26:
Ali Isus ih opazi i reče im: "Ljudi su to nemogući!" ali s Bogom su sve moguće.

10). Matej 6:34:
Nemojte zato razmišljati o sutrašnjem, jer će sutra misliti na sebe. Dovoljno je dana i zlo.

11). Habakkuk 3: 19:
GOSPOD Bog je moja snaga, i učinit će mi noge poput košuta i natjerat će me da hodam po svojim uzvišicama. Glavnom pjevaču na mojim gudačkim instrumentima.

12). Izaija 40:28:
Zar nisi znao? zar nisi čuo da Bog vječni, Jahve, Tvorac krajeva zemlje, ne propada, niti se umorio? ne postoji potraga za njegovim razumevanjem. 40:29 On slabi moć; a onima koji nemaju snage mogao bi povećati snagu. 40:30 Čak i mladići će se onesvestiti i umoriti, a mladići će sasvim pasti. 40:31 Ali oni koji čekaju Jahvu obnavljaju snagu svoju; podići će se s krilima kao orlovi; oni će trčati, a ne opterećivati ​​se; i oni će hodati i ne onesvestiti se.

13). Izaija 12:2:
Evo, Bog je moje spasenje; Ja ću se uzdati i ne bojati se, jer Jahve je Jahvina moja snaga i moja pjesma; i on je postao moj spas.

14). Psalam 138: 3:
U dan kad sam plakao, odgovorio si mi i ojačao me snagom svoje duše.

15). Psalam 119: 28:
Duša mi se topi zbog težine: ojačaj me svojom riječju.

16). Psalmi 71:16:
Ući ću u snagu Jahve Gospoda: Spomenut ću se tvoje pravednosti, čak i samo tvoje.

17). Psalam 46: 1:
Bog je naše utočište i snaga, vrlo prisutna pomoć u nevolji. 46: 2 Nećemo se bojati, premda će zemlja biti uklonjena, i premda će planine biti usred mora; 46: 3 Iako se vode njezine zarežu i uznemire, iako se planine tresu od bubrenja. Selah.

18). Psalam 37: 39:
Ali spasenje pravednih je od Jahve: on je njihova snaga u vremenu nevolje.

19). Psalam 27: 1:
Gospod je moje svjetlo i moje spasenje; koga ću se bojati? Jahve je snaga moga života; od koga ću se bojati?

20). Psalam 18: 1:
Voljet ću te, Gospode, snagu. 18: 2 Jahve je moja stijena i tvrđava moja i izbavitelj moj; moj Bože, moja snaga, u koga ću vjerovati; moje kopče i rog moga spasenja, i moj visoki toranj.

21). Psalam 8: 2:
Iz usta dječaka i dojilja si odredio snagu zbog svojih neprijatelja da još uvijek možeš biti neprijatelj i osvetnik.

22). Nehemija 8:10:
Zatim im reče: "Idite svojim putem, jedite mast i pijte slatko i pošaljite im porcije za koje ništa nije pripremljeno; jer ovaj je dan Gospodin naš svet: ni žao vam ne žali; jer radost je Jahvina tvoja snaga.

23). Zephania 3:17:
Jahve, Bog tvoj, u tebi je jak; on će spasiti, radovat će se nad tobom; počivat će u svojoj ljubavi, radovat će se nad tobom pjevajući.

24). 1 Hronika 29:12:
I bogatstvo i čast dolaze od tebe i kraljevaš nad svima; a u tvojoj je ruci snaga i moć; a u tvojoj je ruci napraviti veliko i dati snagu svima.

25). Izlazak 15: 2:
GOSPOD je moja snaga i pjesma, i on mi je postao spas: on je moj Bog i ja ću mu pripremiti stan; Bog moga oca i ja ću ga uzvisiti.

26). Joshua 1: 9:
Nisam li ti zapovijedao? Budite snažni i hrabri; Ne bojte se i ne plašite se, jer je Jahve, Bog vaš, s vama kud god krenete.

27). Tužaljke 3:22:
Milost je Gospodnja što nismo izginuli, jer njegovo sažaljenje ne uspijeva. 3:23 Svakog su jutra novi: velika je tvoja vjernost.

28). Izreke 3:5:
Uzdaj se u Jahvu svim srcem svojim; i ne oslanjajte se na svoje razumjevanje. 3: 6 U sve ga načine priznajte i on će usmjeriti vaše putove.

29). Izreke 18:10:
Ime GOSPODOVO je snažna kula: pravednik se uvuče u nju i siguran je.

30). Psalam 16: 8:
Ja sam GOSPODA stavio uvijek prije mene: jer je on s moje desne ruke, neću se micati.

31). Psalam 23: 3:
Obnavlja moju dušu, vodi me stazama pravednosti za ime svoje.

32). Psalam 31: 24:
Budite odvažni, i on će ojačati vaše srce, svi koji se nadate u Jahvu.

33). Psalam 46: 7:
Gospoda nad Vojskama je s nama; Bog Jakovljevo je naše utočište. Selah.

34). Psalam 55: 22:
Baci svoj teret na GOSPODA i on će te podnijeti: nikada neće trpjeti pravednike koji će biti premješteni.

35). Psalam 62: 6:
On je samo moj oslonac i moje spasenje: on je moj obrana; Ja se ne seli.

36). Psalam 118: 14:
Jahve je moja snaga i pjesma i postao je moj spas. 118: 15 Glas radosti i spasenja nalazi se u Prebivalištima pravednih: desnica Jahvina čini hrabro. 118: 16 Desna Jahvina ruka uzvišena je: desnica Jahvina čini hrabro.

37). Psalam 119: 114:
Ti si moje skrovište i moj štit: nadam se tvojoj riječi. 119: 115 Odstupite od mene, zlikovci, jer ću čuvati zapovijedi moga Boga.

38). Psalam 119: 50:
Ovo je moja utjeha u mojoj nevolji, jer me je tvoja riječ ubrzala.

39). Psalam 120: 6:
Duša mi je dugo stanovala s onim koji mrzi mir.

40). Izaija 40:31:
Ali oni koji čekaju Jahvu obnavljat će snagu svoju; podići će se s krilima kao orlovi; oni će trčati, a ne opterećivati ​​se; i oni će hodati i ne onesvestiti se.

41). Izaija 41:10:
Fear nisi; jer ja sam s tobom: da se ne užasnuti; jer ja sam Bog tvoj: Ja ću te ojačati; Da, ja ću ti pomoći; Da, ja ću te podržati sa desne strane moje pravednosti.

42). Izaija 43:2:
Kad prođeš kroz vode, ja ću biti s tobom; i kroz rijeke te neće preplaviti; kad kroz oganj hodiš, nećeš biti spaljen; niti će plamen upaliti na tebe.

43). Matej 11:28:
Dođite k meni svi koji se trudite i opterećeni ste, i ja ću vas odmoriti.

44). Marko 10:27:
A Isus gledajući ih kaže: "Ljudi su nemogući, ali ne s Bogom; jer s Bogom je sve moguće."

45). Ivan 16:33:
Ovo sam vam rekao da biste u meni imali mir. U svijetu ćete imati nevolje; ali razveselite se; Nadvladao sam svijet.

46). 2. Korinćanima 1:3:
Blago Bogu, čak i Otac našeg Gospodina Isusa Krista, Otac milosrđa i Bog svake utjehe; 1: 4 Tko nas utješi u svim našim nevoljama, da bismo mogli utješiti one koji su u nevolji, utjehom kojom se mi sami Boga utješivamo.

47). 1. Solunjanima 5:11:
Zbog toga se tješite zajedno i gradite jedan drugoga, kao i vi.

48). Filipljanima 4:19:
Ali moj Bog će snabdeti svu tvoju potrebu prema bogatstvu u slavi Hristu Isusu.

49). 1. Petrova 5: 7:
Ostavite svoju pažnju na njega; jer on brine za tebe.

50). Ponovljeni zakon 31: 6:
Budite snažni i hrabri, ne bojte se niti ih se bojte; jer Jahve, Bog vaš, on je onaj koji ide s vama; neće te iznevjeriti, niti će te napustiti.

 

KINDLUČNO GLEDAJTE SVAKODNEVNOPRAYERGUIDE TV na YOUTUBE-u
PRETPLATITE SADA

2 KOMENTARI

 1. Molitva je tako snažna! Razmislite o ovim biblijskim stihovima o molitvi i dopustite da vas Božja obećanja potaknu da se molite svom Nebeskom Ocu i podijelite s njim svoje nade i potrebe danas. James 1: 5 Ako nekom od vas nedostaje mudrosti, zamolite Boga, koji velikodušno daje svima, a da ne nađe krivicu, i ona će vam biti dana.

 2. Bạn ơi, có một số câu Kinh Thánh bị sai hoàn toàn ở nghĩa tiếng Việt
  Na primjer
  Thi Thiên 120: 6
  Linh hồn con phải ở chung quá lâu
  Với kẻ ghét hòa bình.
  N adminu admin đọc được bình luận của mình vui lòng chỉnh sửa lại!
  Nema smisla

Ostavite odgovor

Unesite svoj komentar!
Unesite svoje ime ovde

Ova stranica koristi Akismet kako bi smanjila neželjenu poštu. Saznajte kako se podaci vašeg komentara obrađuju.