Petak, septembar 2, 2022
POČETNA 30 ratnih molitvenih bodova protiv ubica sudbina ScriptureArt_0417_-_Jeremiah_29_11_English_157x157

ScriptureArt_0417_-_Jeremiah_29_11_English_157x157

Molitva ukazuje na ubice sudbina